collapse

Tema: Rastaviti na cinioce sledece kvadratne trinome (7 zadataka):  (Pročitano 5393 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • 1.)  a2 - 5a + 6

  Resenje (klikni i pogledaj):
  [close]

  2.)  a2 + 9a + 20

  Resenje:
  [close]

  3.)  z2 - 9z + 20 

  Resenje:
  [close]

  4.)  x2 - 10x + 9

  Resenje:
  [close]

  5.)  2x2 - 5x + 3

  Resenje:
  [close]

  6.)  6x2 + 14x + 2

  Resenje:
  [close]

  7.)  3x2 + 20x + 12

  Resenje:
  [close]
     « Poslednja izmena: 16. 01. 2013. | 11:02:20 Matematika »


   

  Rastavljanje polinoma na cinioce - formule


  Obrasci:
  • Kvadrat zbira: (a + b)2 =
   a2 + 2ab + b2

  • Kvadrat razlike: (a - b)2 =
   a2 - 2ab + b2

  • Razlika kvadrata: a2 - b2 =
   (a - b)(a + b)

  • Zbir kubova: a3 + b3 =
   (a + b)(a2 - ab + b2)

  • Razlika kubova: a3 - b3 =
   (a - b)(a2 + ab + b2)

  • Kub zbira: (a + b)3 =
   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  • Kub razlike: (a - b)3 =
   a3 - 3a2b + 3ab2 - b3