collapse

Tema: Skratiti razlomke (Pocetni zadaci) (19 zadataka)  (Pročitano 2292 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • 1.1)  \frac{4ab}{6a^{2}b}

  Resenje:
  [close]

  2.1)  \frac{9x^{2}y}{3xz}

  Resenje:
  [close]

  3.1)  \frac{7abc}{2acd}

  Resenje:
  [close]

  4.1)  \frac{7a^{2}bc}{14ab^{2}c^{2}}

  Resenje:
  [close]

  5.1)  \frac{1}{x} + \frac{2}{x} + \frac{3}{x}

  Resenje:
  [close]

  6.1)  \frac{a}{x} + \frac{2}{x} + \frac{3}{x}

  Resenje:
  [close]

  7.1)  \frac{-a}{4} + \frac{a+b}{4}

  Resenje:
  [close]

  8.1)  \frac{-a+b}{4} + \frac{a+b}{4}

  Resenje:
  [close]

  9.1)  \frac{a+3}{4} - \frac{a-1}{4}

  Resenje:
  [close]

  10.1)  \frac{2a+1}{4b} + \frac{3a+1}{4b}- \frac{a-2}{4b}

  Resenje:
  [close]


  11.1)  \frac{1-a}{b-c} - \frac{1-3a}{b-c}

  Resenje:
  [close]

  12.1)  \frac{a-3}{a-5} + \frac{a+3}{5-a}

  Resenje:
  [close]

  13.1)  \frac{a+1}{x-y} - \frac{a+2}{y-x} - \frac{a-1}{x-y}

  Resenje:
  [close]

  14.1)  \frac{a+1}{x-y} + \frac{a+2}{y-x} - \frac{a-1}{x-y}

  Resenje:
  [close]

  15.1)  \frac{a}{5} + \frac{2a}{15}

  Resenje:
  [close]

  16.1)  \frac{a}{5} + \frac{b}{15}

  Resenje:
  [close]

  17.1)  \frac{a}{b+1} + \frac{2}{3}

  Resenje:
  [close]

  18.1)  \frac{a}{a^{2}-b^{2}} + \frac{b}{a-b}

  Resenje:
  [close]


  19.1)  \frac{2x+1}{a^{2}+2ab+b^{2}} - \frac{3x}{a^{2}-b^{2}}

  Resenje:
  [close]

     « Poslednja izmena: 20. 06. 2013. | 10:27:42 Matematika »


   

  Rastavljanje polinoma na cinioce - formule


  Obrasci:
  • Kvadrat zbira: (a + b)2 =
   a2 + 2ab + b2

  • Kvadrat razlike: (a - b)2 =
   a2 - 2ab + b2

  • Razlika kvadrata: a2 - b2 =
   (a - b)(a + b)

  • Zbir kubova: a3 + b3 =
   (a + b)(a2 - ab + b2)

  • Razlika kubova: a3 - b3 =
   (a - b)(a2 + ab + b2)

  • Kub zbira: (a + b)3 =
   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  • Kub razlike: (a - b)3 =
   a3 - 3a2b + 3ab2 - b3