collapse
Osnovne logicke i skupovne operacije (klikni pregledaj sadrzaj):
[close]

Tema: Razlika dva skupa, Simetricna razlika, Komplement skupa  (Pročitano 4642 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Razlika dva skupa:
  Oznacava se kao A\B i ovaj skup cine samo oni elementi skupa A, koji ne pripadaju skupu B (A "bez" B).

  Simbolicki:  A \ B  \Leftrightarrowdef C = {x|x \in\wedge  x \notin B}  C \subseteq A.

  Simetricna razlika:
  Neka su A i B dva neprazna skupa. Unija skupova: A\B i B\A cini njihovu simetricnu razliku.

  Simbolicki: A \Delta B \Leftrightarrowdef (A\B) \cup (B\A).

  Komplement skupa:
  Neka je A bilo koji podskup skupa S (A \subseteq S).
  Razlika skupa S i ma kog njegovog podskupa A, naziva se komplement skupa A i oznacava se sa A'.

  Simbolicki: A' \Leftrightarrowdef {x|x \in S\A}.
     « Poslednja izmena: 29. 12. 2012. | 07:50:49 Matematika »