collapse

Tema: Rastaviti na cinioce sledece izraze (23 zadatka):  (Pročitano 6632 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • 1.)  1 - a2

  Resenje (klikni i pogledaj):
  [close]

  2.)  a2 - 64

  Resenje:
  [close]

  3.)  16a2 - 1

  Resenje:
  [close]

  4.)  16a2 - 4

  Resenje:
  [close]

  5.)  x4y2 - 0.01

  Resenje:
  [close]

  6.)  0.36a2b2 - 0.01

  Resenje:
  [close]

  7.)  (1/36)a2 - 1

  Resenje:
  [close]

  8.)  (1/4)a2 - (1/9)b2

  Resenje:
  [close]

  9.)  (4/25)a2 - (9/16)b2

  Resenje:
  [close]

  10.) 144a2 - 25b2

  Resenje:
  [close]

  11.) a2m - b2n

  Resenje:
  [close]

  12.) a4 - b4

  Resenje:
  [close]

  13.) (1/25) - a4

  Resenje:
  [close]

  14.) (x+y)2 - z2

  Resenje:
  [close]

  15.) (x+y)2 - 9z2

  Resenje:
  [close]


  16.) 4(x+y)2 - z2

  Resenje:
  [close]

  17.) (1/25)(x+y)2 - 9z2

  Resenje:
  [close]

  18.) 1 - (3a2+4b2)2

  Resenje:
  [close]

  19.) (x2+y2)2 - 1

  Resenje:
  [close]

  20.) 12(a-b)2 - 3(5-c)2

  Resenje:
  [close]

  21.) 4x2 + 4x + 1

  Resenje:
  [close]

  22.) x4 - 8x2y + 16y2

  Resenje:
  [close]

  23.) (16/25)a2 + 8ab + 25b2

  Resenje:
  [close]
     « Poslednja izmena: 24. 02. 2014. | 15:05:27 Matematika »


   

  Rastavljanje polinoma na cinioce - formule


  Obrasci:
  • Kvadrat zbira: (a + b)2 =
   a2 + 2ab + b2

  • Kvadrat razlike: (a - b)2 =
   a2 - 2ab + b2

  • Razlika kvadrata: a2 - b2 =
   (a - b)(a + b)

  • Zbir kubova: a3 + b3 =
   (a + b)(a2 - ab + b2)

  • Razlika kubova: a3 - b3 =
   (a - b)(a2 + ab + b2)

  • Kub zbira: (a + b)3 =
   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  • Kub razlike: (a - b)3 =
   a3 - 3a2b + 3ab2 - b3