collapse

Tema: Naci najmanji zajednicki sarzalac (NZS) za sledece polinome (12 zadataka):  (Pročitano 4948 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • 1.) x2 - 1  ,  x + 1

  Resenje (klikni i pogledaj):
  [close]

  2.)  x2 - x  ,  x + 1

  Resenje:
  [close]

  3.)   ax2 - ax  ,  x - 1

  Resenje:
  [close]

  4.)  ax2 - ax  ,  bx - b

  Resenje:
  [close]

  5.)  4x2 + 8x   ,  2x + 4

  Resenje:
  [close]

  6.)  x2 - 2x  i  x2 + 2x

  Resenje:
  [close]

  7.)  x2 - 2x + 1 , 3x2 - 3

  Resenje:
  [close]
  8.)  x2 + 2xy + y2  ,  x2 - y2

  Resenje:
  [close]

  9.)  x2 - 10x + 25  ,  3x + 15  ,  2a

  Resenje:
  [close]

  10.)  x3 + 8x2 + 16x  ,  x3 + 12 x2 + 48x + 64

  Resenje:
  [close]

  11.) 
  3a3 - 12a2 + 12a,
  5a4 + 20a3 + 20a2,
  3xa - 12x

  Resenje:
  [close]

  12.) 
  4x2 + 4xy + y2,
  4x2 - y2,
  12x3 - 12x2y + 3xy2

  Resenje:
  [close]

     « Poslednja izmena: 16. 01. 2013. | 18:08:08 Matematika »


   

  Rastavljanje polinoma na cinioce - formule


  Obrasci:
  • Kvadrat zbira: (a + b)2 =
   a2 + 2ab + b2

  • Kvadrat razlike: (a - b)2 =
   a2 - 2ab + b2

  • Razlika kvadrata: a2 - b2 =
   (a - b)(a + b)

  • Zbir kubova: a3 + b3 =
   (a + b)(a2 - ab + b2)

  • Razlika kubova: a3 - b3 =
   (a - b)(a2 + ab + b2)

  • Kub zbira: (a + b)3 =
   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  • Kub razlike: (a - b)3 =
   a3 - 3a2b + 3ab2 - b3