collapse
Trigonometrija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Trigonometrijske funkcije (sinus, kosinus, tangens, kotangens)  (Pročitano 28002 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Neka je ABC pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C. Ugao alfa (\alpha) kod temena A je ostar.

  Trigonometrijske funkcije: sinus, kosinus, tangens i kotangens ugla alfa (\alpha) definisemo kao kolicnike duzina stranica trougla ABC:  gde je: a = |BC|,  b = |AC|,  c = |AB|.

  Sinus ugla definisemo kao odnos stranice naspramne uglu alfa (\alpha) (naspramna stranica) i hipotenuze trougla.
  Kosinus ugla definisemo kao odnos stranice uz ugao alfa (\alpha) (nalegla stranica) i hipotenuze trougla.
  Tangens ugla definisemo kao odnos naspramne i nalegle stranice trougla.
  Kotangens ugla definisemo kao odnos nalegle i naspramne stranice trougla.

  Ranije su bile u upotrebi, ali se sada redje srecu i funkcije sekans i kosekans koje se definisu kao:
     « Poslednja izmena: 03. 10. 2016. | 11:17:44 Matematika »