collapse
Trigonometrija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Ispitivanje i grafici trigonometrijskih funkcija: f(x)=sinx, f(x)=cosx, f(x)=tgx, f(x)=ctgx  (Pročitano 6814 puta)

Ako nam je data funkcija f, njen grafik ce biti skup svih tacaka u ravni sa koordinatama
(x, f(x)).
Ovaj skup tacaka formira liniju, u koordinatnom sistemu xOy, datu formulom: y=f(x).

Kazemo da je grafik funkcije f predstavljen linijom  y=f(x).

Npr, grafik funkcije f(x) = ax+b je prava linija y = ax+b.

1.) Grafik i osobenosti sinusne trigonometrijske funkcije f(x) = sinx
2.) Grafik i osobenosti kosinusne trigonometrijske funkcije f(x) = cosx
3.) Grafici i osobenosti tangensne i kotangensne trigonometrijske funkcije f(x) = tgx i
f(x) = ctgx   « Poslednja izmena: 03. 10. 2016. | 11:52:19 Matematika »