collapse
Trigonometrija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Funkcija f(x) = a sinx i njen grafik  (Pročitano 2476 puta)

Autor: Matematika | 02. 10. 2013. | 09:01:34
 • [applaud]0
 • [smite]0

 • (Preporucujemo da pogledate i funkcije:f(x) = sin (x+c), f(x) = sin bx, f(x) = a sin (bx+c))

  Funkcija f(x) = a sinx:

  a = 0 => f(x) = 0, grafik ove funkcije je x-osa, te nas ovaj slucaj ne zanima;
  a \neq 0 (nadalje posmatramo samo ovaj slucaj):

  1.) Definisanost:
  Kako sinx postoji za svako x \in R, postojace i asinx za svako x \in R,
  te je posmatrana funkcija definisana za x \in R.

  2.) Periodicnost:
  Kako je sin(x+2\pi) = sinx sledi i da je asin(x+2\pi) = asinx,
  te je posmatrana funkcija periodicna sa osnovnim periodom 2\pi.

  3.) Nule funkcije:
  Ako je asinx = 0 i a \neq 0, tada mora biti sinx = 0,
  te zakljucujemo da funkcija f(x) = a sinx ima iste nule kao i funk. f(x) = sinx,
  te su njene nule: x = k\pi (k \in Z).

  4.) Maksimum i minimum funkcije:
  Ovde razlikujemo slucajeve kada je a > 0 i kada je a < 0:
  oba slucaja su obuhvacena formulom: -|a| \leqslant a sinx \leqslant |a|, te funkcija jeste ogranicena;

  a > 0:
  max: f(x) = a za x = \pi/2+2k\pi,
  min: f(x) = -a za x = 3\pi/2+2k\pi (k \in Z).

  a < 0:
  max: f(x) = -a za x = 3\pi/2+2k\pi,
  min: f(x) = a za x = \pi/2+2k\pi (k \in Z).

  Broj |a| naziva se amplituda funkcije f(x) = a sinx i oznacava najvecu udaljenost grafika od x-ose.

  5.) Ogranicenost:
  Funkcija je ogranicena vrednostima [-a,a], o cemu ce biti jos reci kasnije.

  6.) Rast i opadanje funkcije:
  za a > 0 funkcija f(x) = a sinx raste/opada na istim intervalima kao i funk. f(x) = sinx;
  za a < 0 funkcija f(x) = a sinx raste/opada na suprotnim intervalima od funk. f(x) = sinx.

  7.) Znak funkcije (funkcija je pozitivna/negativna na intervalu):
  za a > 0 funkcija f(x) = a sinx ima isti znak kao funk. f(x) = sinx;
  za a < 0 funkcija f(x) = a sinx ima suprotan znak od funk. f(x) = sinx.

  8.) Parnost:
  Funkcija f(x) = a sinx je neparna, tj. vazi da je: a sin(-x) = -a sinx.

  Da rezimiramo:
  Za a > 0 funkcija f(x) = a sinx ima:
   isti znak, iste nule i raste/opada na istim intervalima kao i funk. f(x) = sinx.
  Razlika je jedino u maximalnim i minimalnim vrednostima, tj. u amplitudi.

  Za a < 0 funkcija f(x) = a sinx ima:
   suprotan znak, iste nule i raste/opada na suprotnim intervalima od funk. f(x) = sinx.
  Ako je a < 0 tada je grafik funkcije f(x) = a sinx simetrican grafiku funkcije f(x) = (-a) sinx, u odnosu na x-osu.

  Grafik funkcije f(x) = a sinx (bilo da je a > 0 ili a < 0) se dobija tako sto se,
  polazeci od grafika funkcije f(x) = sinx, svaka ordinata pomnozi sa a.

     « Poslednja izmena: 18. 10. 2016. | 13:34:07 Matematika »