collapse
Trigonometrija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Adicione teoreme trigonometrijskih funkcija i neke njihove posledice  (Pročitano 2511 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Adicione formule omogucavaju da se izrazi sin(\alpha+\beta), sin(\alpha-\beta), cos(\alpha+\beta), cos(\alpha-\beta)
  predstave preko izraza sin\alpha, cos\alpha, sin\beta, cos\beta.

  Neka je duzina luka AP jedinicne kruzne linije jednaka \beta
  i neka je duzina luka AQ jednaka \alpha (slika 1.).
  Tada luk PQ ima duzinu \alpha-\beta.
  Neka je R tacka jedinicne kruzne linije (prikazana na slici 2.)
  takva da luk AR ima duzinu \alpha-\beta.
  Tada su i duzi PQ i AR jednake duzine.     « Poslednja izmena: 19. 09. 2016. | 17:28:40 Matematika »