collapse
Skupovi: N, Z, Q, I i R (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Kompleksni brojevi (Skup C) i osnovne operacije sa kompleksnim brojevima  (Pročitano 6739 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Poznato je da je kvadrat svakog realnog broja nenegativan broj.
  Zbog toga, na primer, jednostavna jednacina

  x2 + 1 = 0

  nema resenja u skupu realnih brojeva.

  Ovo je ekvivalentno sa tvrdjenjem
  da ne postoji realan broj koji bi bio kvadratni koren realnog broja - 1.

  Ovaj nedostatak skupa realnih brojeva mozemo otkloniti na taj nacin
  sto cemo prosiriti skup brojeva sa kojima radimo.

  Pri tome cemo voditi racuna o tome da se u novom skupu nadju realni brojevi kao njegov podskup i da se sacuvaju vazna svojstva osnovnih operacija (sabiranja i mnozenja) i relacije jednakosti.

  Definicija: 

  Kompleksni brojevi su izrazi oblika x_{1} + iy_{1}, gde su "x" i "y" realni brojevi, a "i" neki simbol, za koje su definisane relacija jednakosti i operacije sabiranja i mnozenja na sledeci nacin:

  10Dva su kompleksna broja x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2} jednaka ako i samo ako je  x_{1} = x_{2}y_{1} = y_{2}.

  20 Zbir dva kompleksna broja x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2} je kompleksan broj
  (x_{1} + x_{2}) + i(y_{1} + y_{2}).

  30 Proizvod dva kompleksna broja x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2} je kompleksan broj
  (x_{1} \cdotx_{2} - y_{1} \cdoty_{1}) + i(x_{1} \cdoty_{2} + y_{1} \cdoty_{2}).

  Na na ovaj nacin definisanu matematicku strukturu oznacavamo simbolom C.
   
  Uobicajeno je kompleksne brojeve oznacavati jednim slovom, pa pisemo,
  na primer, z = x_{1} + iy_{1},
  a relaciju jednakosti i operacije sabiranja i mnozenja oznacavamo istim simbolima kao u skupu realnih brojeva.

  {\color{Red} Ukratko}:

  x^{2} + 4x + 7 = 0 \Rightarrow x1,2 = -2 \pm \sqrt{-3} = -2 \pm i \sqrt{3}

  \sqrt{-1} = i - imaginarna jedinica

  \pm i \sqrt{3} - imaginarni broj

  x1,2 = -2 \pm i \sqrt{3} - kompleksan broj

  z = x + iy - kompleksan broj

  Kompleksan broj z = x +iy,   x,y \in R, sastoji se od

  realnog dela x, oznaka x = Re(z),

  imaginarnog dela y, oznaka y = Im(z)  i

  i - imaginarne jedinice.

  {\color{Red} Osnovne} {\color{Red} operacije}:

  • Dva su kompleksna broja x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2}

   jednaka ako i samo ako je  x_{1} = x_{2}y_{1} = y_{2}.

  • Zbir dva kompleksna broja
   x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2}

   je kompleksan broj
    
   (x_{1} + x_{2}) + i(y_{1} + y_{2}).

  • Proizvod dva kompleksna broja
   x_{1} + iy_{1}  i  x_{2} + iy_{2}

   je kompleksan broj

   (x_{1} \cdotx_{2} - y_{1} \cdoty_{1}) + i(x_{1} \cdoty_{2} + y_{1} \cdoty_{2}).

  • Deljenje kompleksnih brojeva se svodi na deljenje obicnim brojem:

    \frac{x_{1} + iy_{1}}{x_{2} + iy_{2}} = \frac{x_{1} + iy_{1}}{x_{2} + iy_{2}} \cdot \frac{x_{2} - iy_{2}}{x_{2} - iy_{2}} =

    \frac{(x_{1} + iy_{1})(x_{2} + iy_{2})}{x^{2}_{2} + y^{2}_{2}} = ...
  Definicija:

  Za kompleksan broj z = x +iy se realan broj x zove njegov realni deo,
  oznaka x = Re(z),
  a realan broj y se zove njegov imaginarni deo,
  oznaka y = Im(z)

  Simbol i zovemo imaginarna jedinica.

  Detaljnije (klikni i pogledaj):
  [close]


  Sva svojstva operacija sabiranja i mnozenja u skupu realnih brojeva
  vaze i za sabiranje i mnozenje kompleksnih brojeva.

  Teorema:

  Sabiranje kompleksnih brojeva ima sledeca svojstva:

  10 Za svaka dva kompleksna broja z1 i z2
  vazi:

          z1 + z2 = z2 + z1

  te je operacija komutativna.

  20 Za svaka tri kompleksna broja z1, z2,z3
  vazi:

          (z1+z2)+z3 =z1 +(z2+z3);

  operacija je asocijativna.


  30 Za svaki kompleksan broj z je

  z+0=0+z=z;

  0 je neutralni element za sabiranje.

  40 Za svaki kompleksan broj z postoji takav kompleksan broj z' da je

  z+z'=z'+z=0;

  tj, svaki kompleksan broj ima svoj suprotan broj.


  Teorema:

  Mnozenje kompleksnih brojeva ima sledeca svojstva:


  10 Za svaka dva kompleksna broja z1 i z2 je

  z1 . z2 = z2 . z1;

  operacija je komutativna.


  20 Za svaka tri kompleksna broja z1, z2, z3 je

  (z1 . z2) . z3 =z1 . (z2 . z3);

  operacija je asocijativna.

  30 Za svaki kompleksan broj z je

  z . 1 = 1 . z;

  1 je neutralni element za mnozenje.

  40 Za svaki kompleksan broj z razlicit od nule postoji takav kompleksan broj z'
  da je:

           z . z' = 'z . z = 1;

  svaki kompleksan broj razlicit od 0 ima reciprocan broj.

  50 Za svaka tri kompleksna broja z1, z2, z3 je

  (z1 +z2) . z3 = z1 . z3 + z2 . z3;

  mnozenje je distributivno u odnosu na sabiranje.

  Na osnovu svojstava operacija sabiranja i mnozenja, zakljucujemo da se sa kompleksnim brojevima, njihovim zbirovima i proizvodima, moze operisati na isti nacin kao sa realnim brojevima.

  Spoiler
  [close]     « Poslednja izmena: 18. 09. 2016. | 18:47:16 Matematika »