collapse
Osnovne logicke i skupovne operacije (klikni pregledaj sadrzaj):
[close]

Tema: Logika i skupovi - Osnovne logicke operacije - ukratko  (Pročitano 7031 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
  • Simboli:  -2, 0, 3, 7, e, ...  koji oznacavaju nepromenljive, stalne vrednosti, nazivaju se konstante.

  • Simboli: a, b, c, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, A, B, C, ... kada sluze kao zajednicka oznaka za vise objekata nekog skupa, nazivaju se promenljive.

  • Znaci kao sto su: +, -, ., \cup, \cap ,... koji se koriste za oznacavanje matematickih opercija nazivaju se operacijski znaci.

  • Znaci: <, >, =, ||, ... koriste se za oznacavanje relacija i nazivaju se relacijski znaci.

  • Znaci: \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, ¬, ...su znaci osnovnih logickih operacija.

  • Ako konstante i promenljive povezemo znacima operacija tada su to izrazi.

   Npr: 7x,  3x+2,   a-9b+3c, ...

  • Recenica ispisana pomocu matematickih simbola naziva se formula.

  • Recenica koja ima samo jednu istinitosnu vrednost: \top (tacno) ili \perp (netacno), naziva se iskaz.

  • Iskazne konstante \top, \perp,  iskazna slova a, b, m, D, K, ... i svi slozeni iskazi nastali pomocu znakova logickih operacija \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, ¬, nazivaju se iskazne formule.

  • Ako je iskazna formula tacna za sve vrednosti iskaznih slova, tada je to tautologija.

  • Oznaka za reci: "svaki", "ma koji", "bilo koji" naziva se univerzalni kvantifikator (ili kvantor) i oznacava se sa  \forall.

   Oznaka za reci: "postoji najmanje jedan", "postoji makar jedan", "postoji bar jedan", "postoji neki" naziva se egzistencijalni kvantifikator (ili kvantor) i oznacava se sa  \exists.


     « Poslednja izmena: 14. 12. 2012. | 16:40:55 Matematika »