collapse
Racionalni algebarski izrazi i polinomi (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Transformacije celih algebarskih racionalnih izraza  (Pročitano 3609 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Transformacije celih algebarskih racionalnih izraza zasnivaju  se na pravilima koja su posledica osnovnih osobina operacija sabiranja i mnozenja.

  Teorema 1.  (Distributivni zakon).

  Za izraze A, B, C, D vazi:
  • A(B+C) = AB + AC,   A(B-C) = AB - AC

  • (A+B)(C+D) = AC + BC + AD + BD.

  Teorema 2.  (O razlici kvadrata)

  Za izraze A i B vazi: (A+B)(A-B) = A2 - B2


  Teorema 3.  (O zbiru i razlici kubova)

  Za izraze A i B vazi:

  A3 + B3 = (A+B)(A2 - AB + B2)

  A3 - B3 = (A-B)(A2 + AB + B2)

  Teorema 4.  (O kvadratu binoma)

  Za izraze A i B vazi:

  (A+B)2 = A2 + 2AB + B2

  (A-B)2 = A2 - 2AB + B2.


  Teorema 4.  (O kubu binoma)

  Za izraze A i B vazi:

  (A+B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

  (A-B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3     « Poslednja izmena: 20. 06. 2013. | 17:10:51 Matematika »