collapse
Linearna funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Ekvivalentni sistemi linearnih jednacina sa dve nepoznate  (Pročitano 3678 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Definicija 1.   Dva sistema jednacina sa dve nepoznate:

  (1)F1(x,y) = 0
  G1(x,y) = 0
  i
  (2)F2(x,y) = 0
  G2(x,y) = 0

   su ekvivalentna ako su sva resenja sistema (1) takodje resenja i sistema (2) i obrnuto, sva resenja sistema (2) su resenja i sistema (1).


  Teorema 1.  Sistemi jednacina (3) i (4) su ekvivalentni:

  (3)F(x,y) = 0
  G(x,y) = 0
  i
  (4)F(x,y) = 0
  G(x,y) +  \lambda \cdot F(x,y) = 0


  Teorema 2.   Ako je jedna od jednacina sistema (5) oblika (6) tada je jednacina koja se dobija kada se iz sistema (5) izostavi jednacina (6) ekvivalentna sistemu (5).

  (5)a1x + b1y = c1
  a1x + b1y = c2

  (6)  0x + 0y = 0.


  Teorema 3.  Ako je bilo koja od jednacina sistema (5) oblika

  (7)  0x + 0y = c   \wedge   c \neq 0,

  tada sistem nema resenja.


     « Poslednja izmena: 24. 12. 2012. | 08:19:25 Matematika »