collapse
Linearna funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Resavanje sistema linearnih jednacina sa dve nepoznate: Metod determinanata  (Pročitano 9374 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Gausov metod, Metod zamene


  Metod determinanata

  Uvedimo osnovne pojmove sa kojima cemo raditi:

  Za sistem jednacina:

  ax + by = m
  cx + dy = n           ,              a,b,c,d,m,n \in R

  definisemo determinantu drugog reda (determinantu reda dva) na sledeci nacin:  Determinanta ciji su elementi koeficijenti uz nepoznate u sistemu:

  a1x + b1y = c1
  a2x + b2y = c2  naziva se determinanta sistema.

  Ako prvu kolonu ove determinante (koeficijente uz x) zamenimo slobodnim clanovima c1 i c2 dobijamo determinantu:  Ova se determinanta naziva determinanta nepoznate x.

  Ako drugu kolonu determinante sistema (koeficijente uz y) zamenimo slobodnim clanovima c1 i c2 dobijamo determinantu:  Ova se determinanta naziva determinanta nepoznate y.

  Pravila:
  • D \neq 0, sistem ima tacno jedno resenje, dato sa

    x=\frac{D(x)}{D}  i  y=\frac{D(y)}{D}

  • Ako je D = 0 sistem moze imati beskonacno mnogo resenja ili biti protivrecan, tj. bez resenja.

   a) ako je D = 0 i (D(x) \neq 0 ili D(y) \neq 0) tada sistem nema resenja (nesaglasan je);

   b) ako je D = D(x) = D(y) = 0

     b1) i (a1 = b1 = a2 = b2 = 0) i (c1 \neq 0 ili c2 \neq 0)

   sistem je nesaglasan, tj. nema resenja.

     b2) i (a1 \neq 0 ili b1 \neq 0 ili a2 \neq 0 ili b2 \neq 0)

   tada sistem ima beskonacno mnogo resenja, tj. tada je sistem ekvivalentan jednoj svojoj jednacini.
     « Poslednja izmena: 18. 09. 2016. | 18:57:08 Matematika »