collapse
Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Vietove formule i rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne cinioce  (Pročitano 10727 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Jednačina oblika   ax2 + bx + c = 0 ,

  gde je x − nepoznata;  a, b i c realni brojevi, a ≠ 0,

  naziva se kvadratna jednačina po x sa koeficijentima a, b i c .

  Resenja bilo koje kvadratne jednacine:  x1 i x2 se nazivaju resenjima ili korenima kvadratne jednacine.
  Vietove formule:

  Brojevi x1 i x2 su resenja kvadratne jednacine
  ax2 + bx + c = 0 ako i samo ako vazi:

              x1 + x2 = - (b/a)  i   x1x2 = c/a

  Ove dve formule se zovu Vietove formule.

  Obicno se koriste kada imamo resenja x1 i x2, pa od njih zelimo da napravimo kvadratnu jednacinu i to radimo po formuli:

           x2 - (x1 + x2)x + x1 \cdot x2 = 0  Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne cinioce:

  Unosenjem Vietovih formula u kvadratnu jednacinu,
  dobija se sledeca jednakost:

  ax2 + bx + c = a (x - x1)(x - x2)


     « Poslednja izmena: 19. 09. 2016. | 16:02:55 Matematika »