collapse
Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Kvadratna funkcija i njen grafik  (Pročitano 7575 puta)

Autor: Matematika | 26. 12. 2012. | 10:55:53
 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Kvadratna funkcija  Definicija:  Kvadratna funkcija je funkcija oblika

  y = ax2 + bx + c,     x,a,b,c E R, a \neq 0.


  Dakle, posmatramo kvadratnu funkciju koja je poseban slucaj realne funkcije realne
  promenljive.

  (mogu se posmatratrati i druge kvadratne funkcije, na primer,
  funkcije kod kojih je domen skup kompleksnih brojeva, ili funkcije kod kojih je
  domen skup realnih brojeva, ali su koeficijenti iz skupa kompleksnih brojeva i sl.)


  Definicija:  Kriva u ravni xOy koja predstavlja grafik kvadratne funkcije

  y = ax2 + bx + c   je kvadratna parabola (zvacemo je parabola).


  Funkciju y = ax2 + bx + c mozemo transformisati u oblik: y = a(x + b/2a)2 + (-D/4a), gde je uredjen par (-b/2a, -D/4a) teme parabole grafika kvadratne funkcije. D je diskriminanta i D = b2 - 4ac.


  Funkcija y = x2

  Uzmimo nekoliko prizvoljnih tacaka i nacrtajmo grafik:

  O funkciji y = x2 mozemo zakljuciti sledece:

  10 definisana je za sve realne vrednosti x;
  20 jednaka je nuli za x = 0, i to je jedina nula funkcije;
  30 vrednosti funkcije su pozitivne za sve x \neq 0;
  40 parna je;
  50 opada za x < 0, raste za x> 0;
  60 0 je tacka minimuma, f(0) = 0 je minimum;  Pogledajmo sada kako izgleda funkcija y = ax2,
  za razlicite vrednosti parametra a:

  Kao sto smo u prethodnom slucaju vrsili translaciju po y-osi,
  kada su u pitanju funkcije oblika:

                          y = a(x - m)2

  translacija se vrsi po x-osi, i to, ako je m>0 translacija se vrsi u
  pozitivnom smeru, za m<0 u negativnom smeru, duz x-ose:
     « Poslednja izmena: 19. 09. 2016. | 16:05:57 Matematika »