collapse
Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Resavanje sistema od dve kvadratne jednacine koje sadrze samo kvadratne i slobodne clanove  (Pročitano 1654 puta)


Resavanje sistema kvadratnih jednacina oblika:

Ax2 + By2 = C
A1x2 + B1y2 = C1


Mozemo staviti: x2 = p i y2 = q, te dobijamo sistem linearnih jednacina:

Ap + Bq = 0
A1p + B1q = 0

Odavde mozemo izracunati cemu je jednako p, odnosno q, a zatim dobiti konacna resenja:

x1 = \sqrt{p}, y1 = \sqrt{q}
x2 = -\sqrt{p}, y2 = \sqrt{q}
x3 = \sqrt{p}, y3 = -\sqrt{q}
x4 = -\sqrt{p}, y4 = -\sqrt{q}

tj. parove: (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4).


   « Poslednja izmena: 04. 01. 2013. | 12:23:43 Matematika »