collapse
Eksponencijalna i logaritamska funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Eksponencijalna funkcija i prirodna eksponencijalna funkcija (sa osnovom e)  (Pročitano 6680 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0

 • Opsti oblik eksponencijalne funkcije:  y = ax

  Da bi ostali u realnom podrucju i dobili jednoznacnu funkciju, pretpostavljamo:
  • da je a realan pozitivan broj, jer bi za negativno a funkcija imala imaginarne vrednosti;
  • da y prima samo pozitivne vrednosti.

  Razlikujemo tri slucaja eksponencijalne funkcije:

  1.) baza a > 1,    2.) baza a = 1,    3.) baza a < 1 (ali ne manja od nule!)

  Pogledajmo tablice i grafove funkcije y = ax za a = 2, a = 1 i a = 1/2:

  Za a = 1 sledi y = 1, za svako x.

  Vidimo da je eksponencijalna funkcija
  jednoznacna funkcija definisana za svako x.

  Za a > 1 funkcija raste od 0 do +\infty,
  a za a < 1 funkcija opada od +\infty do 0,
  kada x raste od -\infty do +\infty.

  Za a = 1 funkcija ima konstantnu vrednost 1.
  Prirodna eksponencijalna funkcija ima u osnovi e = 2,71828...
  a naziva se prirodnom jer se rast u prirodi cesto ravna sa eksponencijalnom funkcijom koja ima bazu e.


  \lim_{x \to -\infty }e^{x} = 0,

  \lim_{x \to -\infty }e^{-x} = +\infty,

  \lim_{x \to +\infty }e^{x} = +\infty,

  \lim_{x \to +\infty }e^{-x} = 0.


     « Poslednja izmena: 18. 09. 2016. | 19:16:46 Matematika »