collapse
Eksponencijalna i logaritamska funkcija (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Logaritam, logaritamska funkcija i njen grafik  (Pročitano 6376 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Logaritamska funkcija je inverzna funkcija eksponencijalnoj.

  Eksponencijalna funkcija: y = ax,  Logaritamska: x = logay,

  a > 0, a \neq 1, x \in R, y \in R+;

  Logaritam broja y za osnovu a je realan broj x
  kojim treba stepenovati broj a da bi se dobio pozitivan broj y.


  Za a > 1 grafici eksponencijalne i njoj odgovarajuce logaritamske:

  Za 0 < a < 1, grafici eksponencijalne i njoj odgovarajuce logaritamske:  Za  a, c, x, y \in R+,  b \in R i a \neq 1, vazi:
  • alogax = x

  • logaxy = logax + logay

  • loga(x/y) = logax - logay

  • logaxb = b\cdotlogax

  • logab = (logcb)/(logca)

  • logab \cdot logba = 1

  • loga \sqrt[n]{x} = (1/n) \cdot logax

  • loga1 = 0,   logaa = 1

  • logba = logbn(an), n \in N

  • logba = 1/(logab)

  • logasb = (1/s)\cdot(logab),
        s \in R, s \neq 0.


     « Poslednja izmena: 18. 09. 2016. | 19:18:30 Matematika »