collapse

Tema: Rastaviti na cinioce sledece polinome (20 zadataka):  (Pročitano 9350 puta)

 • [applaud]0
 • [smite]0
 • 1.)  a2 - ab

  Resenje (klikni i pogledaj):
  [close]

  2.)  12a5 + 18a3

  Resenje:
  [close]

  3.)  mr + mr2

  Resenje:
  [close]

  4.)  2an+1 + 6an

  Resenje:
  [close]

  5.)  xam+n + xam

  Resenje:
  [close]

  6.)  25a2n+3 + 5an+1

  Resenje:
  [close]

  7.)  8xy - 4xz - 12xm

  Resenje:
  [close]

  8.)  12x3y + 3x2z - 9x2z2

  Resenje:
  [close]

  9.)  3mr2 - 6m2r + 3mr

  Resenje:
  [close]

  10.)  a(x + 1) + b(x + 1)

  Resenje:
  [close]
  11.)  3(a - b) - x(a - b)

  Resenje:
  [close]

  12.)  x(x + 3) - x - 3

  Resenje:
  [close]

  13.)  a(1 - x) + b(1 - x) - 1 + x

  Resenje:
  [close]

  14.)  a(x - y + 1) +2b(x - y + 1) - c(x - y + 1)

  Resenje:
  [close]

  15.)  a2(x - y + 1) + 2b(x - y + 1) - c3(x - y + 1)

  Resenje:
  [close]

  16.)  (a + 2b)(x - y + 1) + b2(x - y + 1) - (3 + 2b - c)(x - y + 1)

  Resenje:
  [close]

  17.)  x3-4x2+4x-16

  Resenje:
  [close]

  18.)  x3+3x2+3x+9

  Resenje:
  [close]

  19.)  x3-x2y+2xy2-2y3

  Resenje:
  [close]

  20.)  x3-x2y-x2z+xyz

  Resenje:
  [close]

     « Poslednja izmena: 16. 01. 2013. | 11:01:36 Matematika »


   

  Rastavljanje polinoma na cinioce - formule


  Obrasci:
  • Kvadrat zbira: (a + b)2 =
   a2 + 2ab + b2

  • Kvadrat razlike: (a - b)2 =
   a2 - 2ab + b2

  • Razlika kvadrata: a2 - b2 =
   (a - b)(a + b)

  • Zbir kubova: a3 + b3 =
   (a + b)(a2 - ab + b2)

  • Razlika kubova: a3 - b3 =
   (a - b)(a2 + ab + b2)

  • Kub zbira: (a + b)3 =
   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  • Kub razlike: (a - b)3 =
   a3 - 3a2b + 3ab2 - b3